24 & 25 januari 2019: 11u - 19u

Flanders Expo Gent, hal 3

The rough texture of the canvas has been plied over via broad coarse bristle brushes for an impasto feel. The marks have been pasted on in different directions, creating https://www.levitradosageus24.com/ viagra brand online energy and movement to the painting, which I find appealing.

Disclaimer

Disclaimer voor www.stone-expo.be

BVBA, hierna te noemen Expocom, verleent u hierbij toegang tot www.stone-expo.be ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Expocom behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Expocom spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Expocom.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Expocom nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Expocom, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.